Events

Jan 2019

Date Event
15/Jan/2019 - 21/Jan/2019 Baroda
Baroda, BARODA GUJARAT

Sh.Rajanibhai:09426721209,
Sh.Bharatbhai:07715002430

23/Jan/2019 - 29/Jan/2019 Sharada Sangeet Vidyalaya / Prempuri Ashram
Sharada Sangeet Vidyalaya/Prempuri Ashram, Mumbai Maharashtra

Sh.Suresh: +91-9323136711
Prempuri Ashram: 022-23632608

30/Jan/2019 - 05/Feb/2019 Dubai

Dr. Kishore Nimkhedkar: +97-1506265903

Feb 2019

Date Event
08/Feb/2019 - 12/Feb/2019 Porbandar

By Invitation only

13/Feb/2019 - 17/Feb/2019 Kumbha mela
18/Feb/2019 - 24/Feb/2019 Jaipur
Jaipur, Jaipur Rajasthan

Sh. Prabhu:+91-9829013378,
Sh.Panachand:+91-9829252173

25/Feb/2019 - 03/Mar/2019 Varanasi
Varanasi, Varanasi

Sh.Prabhat:+91-98380 01000,
Sh.Manoj:+91-9415203798

Mar 2019

Date Event
04/Mar/2019 - 09/Mar/2019 Bangkok

Shri.Hardeep Sachdev – +66-815050710
Shri.Mukesh Modani – +66-815543734

10/Mar/2019 - 16/Mar/2019 Mumbai
Sharada Sangeet Vidyalaya/Prempuri Ashram, Mumbai Maharashtra

Prempuri: 022-23632608
Sh.Suresh N: +919323136711

18/Mar/2019 - 30/Jun/2019 UK, USA, MEXICO, FRANCE

UK: Ms.Gyl Evans – +44-7791892362
Mr.Pathak – +44-7404081834

USA: Mr.Arunlal – +1-7034706811

France: Ms.Nicole – +33-623830850

Jul 2019

Date Event
03/Jul/2019 - 09/Jul/2019 AMA, Ahmedabad
Ahmedabad, Ahmedabad Gujarat

Sh.Nair:+919825120990, Off:+91-7926308601

10/Jul/2019 - 19/Jul/2019 Brazil

Mr.Erasto: +55-61982356699
Whatsapp: +55-6134683322

26/Jul/2019 - 10/Aug/2019 South Africa
South Africa, Cape Town

Mr. Arvind Kunwar: +27 84 547 8534
Email: happyfolks@anuhealth.co.za

Aug 2019

Date Event
12/Aug/2019 - 18/Aug/2019 Sharda Sangeet Vidyalaya/Prempuri Asram
Mumbai (Prempuri/SSV), Mumbai Maharashtra

Prempuri: 022-23632608
Sh.Suresh N: +919323136711

19/Aug/2019 - 19/Sep/2019 Australia / New Zealand
Australia/NZ, Melbourne

Swami Paramananda:+61-410698650

Sep 2019

Date Event
21/Sep/2019 - 27/Sep/2019 Kanpur
Kanpur, Kanpur Uttar pradesh

Ms. Rita Verma:+91-9839030250

28/Sep/2019 Vrindavan
Vrindavan, Vrindavan Uttar Pradesh

Shri Purushottam Maharaj: +91-98371 18870

29/Sep/2019 - 07/Oct/2019 New Delhi
Birla Mandir, New Delhi

Shri.Padam: +91-98100 75276
Shri.Santosh: +91-98733 64300

Oct 2019

Date Event
08/Oct/2019 - 14/Oct/2019 Bhopal
Bhopal, Bhopal Madhya Pradesh

Sh.Hemant:+919425008569
Sh.Manish:+919826364377

16/Oct/2019 - 22/Oct/2019 Mumbai Sharda Sangeet Vidyalaya/Prempuri Ashram
Mumbai (Prempuri/SSV), Mumbai Maharashtra

Prempuri: 022-23632608
Sh.Suresh Narang:+919323136711

23/Oct/2019 - 29/Oct/2019 Out of Google Reach

Nov 2019

Date Event
01/Nov/2019 - 11/Nov/2019 China
China, Shanghai

Sh.Ganesh:+86-13916874721 ganeshyoga@hotmail.com

13/Nov/2019 - 21/Nov/2019 Bengaluru
Bengaluru, Bengaluru

Sh.Ajay:+91-9845338323,
Dr.Hegde: +919845006450

22/Nov/2019 - 28/Nov/2019 Raipur
Raipur, Raipur

Sh.Sandeep Laddha: +91-9826175552

30/Nov/2019 - 06/Dec/2019 AMA, Ahmedabad
Ahmedabad, Ahmedabad Gujarat

Sh.Nair:+919825120990, Off:+91-7926308601

Dec 2019

Date Event
07/Dec/2019 - 13/Dec/2019 Pune
Pune, Pune Maharashtra

Sh.Thite: +919765551654
Sh.Tushar:+919822845928

14/Dec/2019 - 20/Dec/2019 Coimbatore
Coimbatore, Coimbatore Tamil Nadu

Sh.Pawan: +91-93631 03090
Sh.Vivek Hari: +91-96555 81501

21/Dec/2019 - 25/Dec/2019 Bengaluru Retreat
Bengaluru, Bengaluru

Sh.Ajay:+91-9845338323
Dr.Hegde: +919845006450

26/Dec/2019 - 30/Dec/2019 Anand Mangal Camp/Yoga Conference, Kaivalyadham

Shri.Bharatbhai: +91-77150 02430
Smt.Sujata: +91-98203 66088

Powered by Events Manager