Events

Nov 2018

Date Event
18/Nov/2018 - 21/Nov/2018 AMA, Ahmedabad
Ahmedabad, Ahmedabad Gujarat

Sh.Nair:+919825120990, Off:+91-7926308601

22/Nov/2018 - 03/Dec/2018 Shanghai, China
China, Shanghai

Sh.Ganesh:+86-13916874721 ganeshyoga@hotmail.com

Dec 2018

Date Event
05/Dec/2018 - 11/Dec/2018 Pune
Pune, Pune Maharashtra

Sh.Thite: +919765551654
Sh.Tushar:+919822845928

13/Dec/2018 - 19/Dec/2018 Sharada Sangeet Vidyalaya / Prempuri Ashram
Sharada Sangeet Vidyalaya/Prempuri Ashram, Mumbai Maharashtra

Sh.Suresh: +919323136711
Prempuri: 022-23632608

20/Dec/2018 - 23/Dec/2018 Bangalore camp
Bengaluru, Bengaluru Karnataka

Mrs. Sujata: +91 98203 66088

26/Dec/2018 - 30/Dec/2018 Anand Mangal Camp

Sh.Bharatbhai:+91-7715002430
Ms.Sujata: +91-9820366088

Powered by Events Manager